Umanism Secular

"Nu susţin doar că religiile sunt variante ale aceluiaşi neadevăr, ci şi că influenţa bisericilor, precum şi efectele credinţei religioase, sunt fără îndoială nocive" – Christopher Hitchens

Monthly Archives: June 2013

Nu există valori creștine

Auziți des probabil despre importanța păstrării așa-ziselor valori creștine, precum și despre însemnătatea prețuirii „moștenirii creștine”, mai ales acum când societatea modernă se îndepărtează de acestea. Chiar asta facem și pe bună dreptate!

Într-o ediție din 2011 a Free Inquiry, Philip Appleman ne reamintește că „religia pândește asupra istoriei umane, afundată până la genunchi în sângele nevinovaților, încleștându-și mâinile în imnuri de laudă pentru a preaslăvi un Dumnezeu aprobator”.

Thomas Jefferson nota că „milioane de bărbați nevinovați, femei și copii, de la introducerea creștinismului, au fost arși, torturați, amendați, întemnițați”. A observat de asemenea că „filosofia creștină” este „cel mai pervers sistem din câte ne-au fost date să cunoaștem”.

Într-o scrisoare datată 11 aprilie 1823, Jefferson îi adresa lui John Adams următoarele: „Va veni ziua în care nașterea mistică a lui Isus, având Ființa Supremă ca tată, din pântecele unei virgine, va fi așezată alături de povestea nașterii Minervei din creierul lui Jupiter.”

Bertrand Russell scria în eseul său din 1927 intitulat „De ce nu sunt creștin” (Why I Am Not a Christian): „Ni se spune adesea că este foarte greșit să atacăm religia, deoarece religia îi face pe oameni virtuoşi. Așa mi s-a spus; nu am observat acest lucru.”

Unul dintre argumentele folosite adesea de către cei ce susțin îndoctrinarea religioasă din clasele primare, este acela că suntem o societate întemeiată pe valori creștine™ și de aceea, argumentează ei, este important ca elevii claselor primare să deprindă aceste valori pentru a deveni cetățeni morali. Mergând pe principiul acesta, nu cred că ne-ar fi greu să aflăm cum se numește religia mărturisitorilor de crime români și dacă sunt majoritari în cadrul populației închisorilor noastre, însă cu siguranță ar fi interesant de știut.

Religia și în particular creștinismul, au o lungă tradiție de a deturna valori comune umane și trăsături și de a le reîmpacheta ca fiind parte integrantă și invenție autentică a respectivului cult. A nu omorî și a nu fura nu sunt valori ce aparțin exclusiv creștinismului. Creștinii susțin din ignoranță că valorile societății în care trăim sunt marcă înregistrată a creștinismului. Este o practică foarte răspândită în monoteism și după cum sigur ați observat, toate religiile (inclusiv Islamul, cu a sa cărticică sfântă, Coranul), susțin că sunt purtătoarele adevărului absolut.

Căutând „valori creștine” pe duckduckgo, ixquick, google sau alt motor de căutare, găsesc rezultate cum ar fi:
– adularea lui Dumnezeu:
Matei 22:37 „Iubește-L pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta!”
– legământul căsniciei:
Matei 19:6 şi Marcu 10:9 „Așadar, ceea ce a unit Dumnezeu, omul sa nu despartă.”
– renunțarea la bunurile lumești:
Luca 12: 33- 34 „Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie; faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuţinată în ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie nu o strică. Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră.”
Matei 19:21 „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino, şi urmează-Mă.”
– iubirea necondiționată:
Matei 5:44 „Eu zic vouă: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blesteamă, … ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc.”

Cam acesta ar fi mesajul Woodstock hippie din cele 27 de cărți scrise în perioade diferite de către diverși autori, lansate sub forma antologiei Nu Foarte Noului Testament. Dacă nu pe aceste hituri, atunci care sunt acele valori pe care se presupune că ar fi clădită societatea noastră. Căutând în continuare pe preaputernicul și omniprezentul google, am găsit următoarele:
Obiective de atins potrivit valorilor crestine
1. Susținerea ideii de a deschide sesiunile de lucru ale parlamentului cu o rugăciune
2. Promovarea în educație a valorilor creștine/familiei tradiționale
3. Susținerea alocării de fonduri în mod egal pentru școlile de stat și cele creștine
4. Încurajarea părinților de a alege școli creștine
5. Protejarea oamenilor vulnerabili? Interzicerea eutanasiei
6. Protejarea vieții, salvarea copiilor? Interzicerea avortului
7. Susținerea integrității sexuale, opoziția în general față de homosexuali
8. Copiii au nevoie de o mama și de un tata? Respingerea adopțiilor de către homosexuali
9. Sprijinirea căsătoriei? Respingerea căsătoriilor și a recunoașterii oficiale a relațiilor dintre persoanele de același sex
10. Abrogarea legilor prin care se înlocuiesc orele de religie cu ore de educație etică seculară
11. Protejarea libertății de exprimare? Respingerea legilor prin care s-ar putea interzice calomnierea homosexualilor

Stați puțin. Acestea sunt valorile creștine pe care ne-am întemeiat societatea? Arată mai mult ca o listă de cumpărături a celor care fac lobby pentru creștinism, bigoți și înguști la minte. Care anume sunt valorile creștine din educație? Dacă ar fi fost vorba despre a învăța copiii să gândească pentru ei înșiși, atunci aș fi fost prima persoană care să militeze pentru aceste valori. Dar oamenii care știu să gândească critic și care analizează dovezile nu se califică drept buni „credincioși”, iar creștinii cunosc acest lucru. Iată o altă listă a valorilor creștine, hărăzită mie de către bunul google:

Reverență, înțelepciune, umilință, anduranță, servitudine, compasiune, încredere, pace, iertare, prietenie, justiție, speranță

Acestea sunt valorile și atributele care permit oamenilor să conviețuiască și care îi ajută să își îmbunătățească viețile și le oferă siguranță. Sunt instrucțiunile generice, adoptate și învățate de-a lungul secolelor, nefiind nimic inerent creștin, islamic sau budist în legătură cu ele. Am convingerea că exista prietenie și reverență în Sumeria, iertare în Babilonia, umilință în Egipt și fidelitate în căsnicie în Grecia, înainte de presupusa apariție a fiului zeului creștin într-un deșert din Orientul Mijlociu. Nu vă lăsați păcăliți de către încercările religiilor de a deturna idei comune și principii care servesc oamenilor de mii de ani și de a le reîmpacheta ca valori ce susțin ei că sunt piloni și invenții ale unei anumite credințe.

Aș argumenta nu numai că nu există niște „valori creștine” generice, dar noi oamenii secolului 21 avem nevoie de un cadru moral mai tolerant, mai deschis și mai bun decât cel al păstorilor, superior pseudoînțelepciunilor din epoca bronzului și regulilor societăților tribale. Sclavia, mutilarea genitală și uciderea oricui, de la copii până la „necredincioși” și falși profeți, sunt toate conținute în biblia creștină, însă nu acestea sunt părțile folosite de către prozeliți pentru a-i coopta pe copii în creștinism, astfel de aspecte fiind omise din motive strategice.

Ceea ce lipsește din cărțile sfinte ale diverselor religii și totodată ceea ce dovedește cât de puțin potrivite sunt aceste cărți pentru predarea moralității și a eticii în această epocă, este umanismul, care merge mai departe de conceptele „noi-împotiva-lor”, care privește dincolo de afilierile tribale sau religioase. Avem nevoie de predarea unor valori care consideră ca fiind natural și corect să nu discriminăm împotriva unei persoane în funcție de culoarea pielii, gen, religie sau orientare sexuală. Avem nevoie de o moralitate care nu se bazează pe amenințarea arderii veșnice în iad pentru a fi urmată și respectată. Cărțile sfinte ale religiilor monoteiste nu reușesc să se ridice la nivelul predării acestor importante valori de viată; niciodată nu au reușit să o facă.

Dacă avem o moștenire creștină, trebuie să ne îndepărtăm de ea. Există alternative mult mai umane, cu valori superioare celor iudeo-creștine. Umanismul secular, descris elocvent de către Paul Kurtz în diverele sale lucrări, este fără îndoială o alternativă viabilă. După cum bine spunea Hitch, „Don’t keep the faith!” sau în română – nu păstrați credința!

A se vedea și:
Umanismul Secular
Sunteți umanist secular?
Thomas Jefferson și religia
Ateism, Moralitate și Religie
Valorile Europei = valorile crestinismului?
Religia – denigrarea speciei umane

%d bloggers like this: