Umanism Secular

"Nu susţin doar că religiile sunt variante ale aceluiaşi neadevăr, ci şi că influenţa bisericilor, precum şi efectele credinţei religioase, sunt fără îndoială nocive" – Christopher Hitchens

Monthly Archives: February 2017

Libertate de credințe absurde

Principiul „libertății religioase” este consacrat în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și primul amendament al Constituției SUA. Există articole dedicate și în constituțiile altor țări (ex: Beliga). Cu toate acestea, consider că libertatea religioasă ar trebui abolită. De ce? Toate libertățile la care sunt îndreptățiți religioșii se regăsesc deja în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în special libertatea de gândire și de conștiință și libertatea de întrunire.

De ce ar trebui să includă majoritatea constituțiilor noastre seculare un principiu special numit „libertate religioasă”? Toate opiniile ar trebui să fie libere, indiferent dacă acestea sunt numite „religioase” sau nu. Chiar și fără o lege specială pentru protecția religiei, există o libertate religioasă de facto ce protejează persoanele religioase:

Din Declarația universală a drepturilor omului

Articolul 18
Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiintă și religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public, cât și privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor.

Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat.

Articolul 20
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire și de asociere pașnică.
2. Nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr-o asociație.

După cum se poate observa, mersul la biserică, moschee sau sinagogă, ascultatul poveștilor despre domnul zeu și credința în ele, precum și repovestirea lor nu vor fi interzise dacă este înlăturată libertatea religioasă. În cel mai bun caz, aceasta reprezintă un principiu complet inutil, care însă de cele mai multe ori este de asemenea discriminatoriu, arbitrar și absurd. De aceea trebuie să dispară.

Nu putem permite rasismul, sexismul, homofobia și alte forme de discriminare sub masca „libertății religioase”.
— Bernie Sanders (@SenSanders) 2017-02-03

%d bloggers like this: