Umanism Secular

"Nu susţin doar că religiile sunt variante ale aceluiaşi neadevăr, ci şi că influenţa bisericilor, precum şi efectele credinţei religioase, sunt fără îndoială nocive" – Christopher Hitchens

Ce este Umanismul Secular?

Umanismul Secular este un termen folosit în ultimii 30 de ani pentru a descrie o viziune asupra lumii, cu următoarele elemente și principii:

  • Convingerea că dogmele, ideologiile și tradițiile, fie ele religioase, politice sau sociale, trebuie cântărite și testate de către fiecare individ, nu acceptate pur și simplu, pe bază de credință.
  • Angajamentul de a folosi gândirea critică, dovezile faptice și metodele științifice de investigare în locul credinței și al misticismului, pentru a căuta soluții problemelor umane și răspunsuri la întrebările importante.
  • Preocuparea față de împlinirea, creșterea și creativitatea, atât a individului cât și a societății umane în general.
  • Căutarea permanentă a adevărului obiectiv și conștientizarea faptului că noile informații și experiențe modifică în mod constant percepția imperfectă a acestui adevăr.
  • Grija față de viață și preocuparea de a-i da un sens printr-o înțelegere mai bună a nouă înșine, a istoriei, a realizărilor intelectuale și artistice și a perspectivelor diferite de a le noastre.
  • Căutarea de principii etice viabile individuale, sociale și politice, evaluate pe baza abilității lor de a crește bunăstarea oamenilor și responsabilitatea individuală.
  • Convingerea că prin rațiune, atitudine deschisă față de ideile noi, bunăvoință și toleranță se poate progresa în construirea unei lumi mai bune pentru noi și copiii noștri.
%d bloggers like this: